Effision palvelut on 1.8.2020 alkaen Kanslerin Digimarkkinointi - Klikkaa ja lue lisää

Käytettävyyskartoi­tus palvelumuotoilun menetelmin Sanquin Oy

Sanquin Oy myy korkealuokkaisia plasmalääkkeitä, joita käytetään sairaalahoidossa tai harvinaisten perinnöllisten sairauksien kotihoidossa.

– Kaikki lääkkeemme annetaan sairaalassa potilaille infuusiona suoneen ja joskus annettavat volyymit ovat suuria. Tilanteet voivat olla enemmän tai vähemmän kiireellisiä. Tämä asettaa erilaisia vaatimuksia lääkkeiden käytettävyyteen, jotta hoito olisi mahdollisimman sujuvaa, toteaa Leni von Bonsdorff, Sanquin Oy:n toimitusjohtaja.

Effisio Oy toteutti yhdessä Sanquin Oy:n kanssa heidän tuotteitaan koskevan käytettävyyskartoituksen. Projektin tavoitteena oli saada kentältä uutta tietoa laajemmin kuin perinteisillä menetelmillä kuten markkinatutkimusten tai terveydenhuollon ammattilaisilta kerättävien tavanomaisten palautteiden avulla.

– Nyt käytimme ensimmäistä kertaa tutkimuksessa palvelumuotoilun menetelmiä, Leni valaisee.

– Lähtökohtana teimme kirjallisen taustatutkimuksen, jota rikastimme osallistuttamalla terveydenhuollon ammattilaisia eri sidosryhmistä mukaan kertomaan omista kokemuksistaan ja käytännöistään, projektivastaavana toiminut Juho Liljeroos kertoo.

Tuloksena Sanquin Oy pääsi kiinni sellaisiin kehityskohtiin, joilla käyttäjäystävällisyyttä voidaan kehittää entistään. Perinteisillä menetelmillä näitä kehityskohtia ei välttämättä olisi löydetty.

– Projektin aikana olemme saaneet paremman käsityksen koko toimintaketjusta ja sen vaatimuksista hoidon onnistumiselle. Projekti on auttanut meitä ymmärtämään myös, miten kentällä voi olla erilaisia tapoja järjestää asioita. Näiden tietojen avulla voimme paremmin auttaa ratkaisemaan sellaisia käyttäjien haasteita, jotka ovat olleet meiltä aiemmin piilossa. Lisäksi projektin avulla olemme voineet tuoda esiin tuoteparannusehdotuksia päämiehellemme.

– Effision kanssa työ on ollut varsin mutkatonta ja helppoa. Heidän tapansa ottaa haltuun uusi alue innostuneesti ja taitavasti sekä toimia fasilitaattorina niin että sidosryhmät voivat vapaammin tuoda esille kokemuksiaan, ovat merkinneet paljon projektin onnistumiselle, Leni kertoo.