Effision palvelut on 1.8.2020 alkaen Kanslerin Digimarkkinointi - Klikkaa ja lue lisää

Määrittelytyön nopeuttaminen Quva Oy

Quva Oy  on johtava teollisen big datan integrointi- ja analytiikkayritys. Asiakkainaan heillä on mm. johtavia kansainvälisiä paperi- ja metalliteollisuuden toimijoita.

Quva Oy on luonut oman teollista big dataa hyödyntävän hälytysjärjestelmän.

Quva® Flow:n avulla asiakkaamme voivat esimerkiksi ennustaa tuotannon laatua ennen kuin itse tuote on valmis. Samalla se auttaa operaattoreita tekemään parempia päätöksiä, jotta prosessit pysyisivät mahdollisimman stabiileina, Emil Ackerman (CEO, Quva Oy) kertoo tuotteestaan.

Perinteisesti ajatellaan, että kehitystyössä haasteita on kaksi: teknologiset haasteet ja ihmiset.

– Jos järjestelmää ei saada palvelemaan ihmisten oikeita tarpeita työnteossa, ei lopullisella järjestelmällä ole juurikaan arvoa. Menestyksen salaisuus on tehdä konepellin alle toimiva teknologia, ja saada sen käyttö tuntumaan käyttäjälle yksinkertaiselta ja helpolta, Emil kertoo Quvan filosofiasta.

Quva Oy on pyrkinyt asiakaslähtöisyyteen alusta asti.

– Olemme alusta asti kehittäneet järjestelmää asiakkaitamme kuunnellen. Se on oikeastaan ainoa tie onnistumiseen, Emil linjaa.

– Koimme kuitenkin, että ulkopuolinen haastaja näkee asiat tuoreella tavalla, ja osaa kysyä sellaisia kysymyksiä, joita emme itse välttämättä tajuaisi kysyä, hän jatkaa.

Effisio Oy auttoi Quva Oy:tä kehitystyön jatkomäärittelyissä. Määrittelytyössä sitoutettiin Quvan asiakkaita mukaan luomaan yhteistä tulevaisuutta. Tuloksena syntyi selkeä, ja yhdessä priorisoitu lista erilaisista käyttötapauksista, joiden ratkaiseminen on sekä Quvalle että heidän asiakkailleen liiketoimintalähtöisesti kannattavaa.

– Palvelumuotoilun metodien tuominen osaksi määrittely- ja kehitystyötä on sekä nopeuttanut, että selkeyttänyt työtämme, Emil Ackerman kertoo.

Effision kanssa työskentely on selkeää ja suoraviivaista. Rautaiset palvelumuotoilun ammattilaiset yhdessä Quvan ammattilaisten kanssa saavat pieniä ihmeitä aikaan. –Emil Ackerman