Effision palvelut on 1.8.2020 alkaen Kanslerin Digimarkkinointi - Klikkaa ja lue lisää

Mitä on strateginen muotoilu?

Muotoilun käsite ei ole enää niin yksiselitteinen, kun on aikaisemmin ymmärretty. Sana muotoilu (design) voidaan ymmärtää usealla eri tavalla riippuen kontekstista sekä kuulijasta. Muotoilulla voidaan viitata yksittäiseen tuotteeseen tai kokonaiseen suunnitteluprosessiin. Nykypäivänä muotoilu nähdäänkin johonkin päämäärään tähtäävänä toimintana.

Muotoilua pidetään pitkälti ammattimaisena toimintana, johon voidaan kouluttautua ja jota voidaan käyttää lähes missä tahansa alalla. Muotoilijoiden tehtäväkenttä on laajentunut yksittäisistä tuotteista kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Muotoilijan tulee ymmärtää asiakkaansa haasteet ja osoittaa miten muotoilulla voidaan ratkaista haasteet.

Strategiaa tarkoittaa perinteisen määritelmän mukaan suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan jokin pitkän aikavälin päämäärä. Strategian tavoitteena on saada kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden. Tätä suunniteltua strategiaa tulisi organisaatiossa pyrkiä toteuttamaan päämäärätietoisesti organisaation jokaisella tasolla. Hyvä strategia antaa parhaimmillaan organisaation sisälle aiempaa parempaa tehokkuutta. Näin organisaation tietotaito sekä muut resurssit saadaan kohdistettua juuri sinne missä organisaatiolla on niille tarvetta.

Aina organisaatiot eivät kuitenkaan itse ymmärrä miksi strategia on hyvä tai huono. Strategia muotoilun (Strategic design) avulla, organisaatiot ymmärtävät mitä tulisi tehdä, miksi se pitäisi tehdä sekä miten se tulisi tehdä. Strategista muotoilua voidaan hyödyntää niin pitkän aikavälin kuin lyhyen aikavälin strategioita suunnitellessa.

 Strateginen suunnittelu määrittelee uudelleen miten ongelmia lähestytään, miten mahdollisuudet löydetään sekä auttaa ottamaan käyttöön ehdotetut ratkaisut. Strategisen muotoilun vahvuuksina on  arvoa tuottavien prosessien havaitseminen, mitkä ovat tälle esteinä sekä ajan panostaminen tärkeimpien arvoa luovien mahdollisuuksien tavoittamiseen. Tämän avulla saadaan parempi kuva ongelmasta ja paremmin tunnistetuksi toimet jotka saavat aikaan positiivista vaikutusta.